Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận
Lịch làm việc hôm nay
  • {{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}} : {{dt.NoiDung}}

    Địa điểm :{{dt.DiaDiem}}

logo footer

thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • kllct@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 3846818; Fax: (84-256) 3846089
  • www.kgdctqlnn.qnu.edu.vn